دستگاه دایود 2023 (2)

داشتن پوست شاداب و جوان برای بانوان شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.برخی از خانم ها به دنبال مرکز ی میگردند که یادگیری را ارائه دهند و علاوه بر آموزش دوره پاکسازی پوست، آنها را با شناخت انواع پوست، نحوه استفاده از دستگاه بخور، شناخت مواد پوست و مراحل پاکسازی و آبرسانی پوست را آموزش ببینید.داشتن پوست شاداب و جوان برای بانوان شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.برخی از خانم ها به دنبال مرکز ی میگردند که یادگیری را ارائه دهند و علاوه بر آموزش دوره پاکسازی پوست، آنها را با شناخت انواع پوست، نحوه استفاده از دستگاه بخور، شناخت مواد پوست و مراحل پاکسازی و آبرسانی پوست را آموزش ببینید.

داشتن پوست شاداب و جوان برای بانوان شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.برخی از خانم ها به دنبال مرکز ی میگردند که یادگیری را ارائه دهند و علاوه بر آموزش دوره پاکسازی پوست، آنها را با شناخت انواع پوست، نحوه استفاده از دستگاه بخور، شناخت مواد پوست و مراحل پاکسازی و آبرسانی پوست را آموزش ببینید.داشتن پوست شاداب و جوان برای بانوان شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.برخی از خانم ها به دنبال مرکز ی میگردند که یادگیری را ارائه دهند و علاوه بر آموزش دوره پاکسازی پوست، آنها را با شناخت انواع پوست، نحوه استفاده از دستگاه بخور، شناخت مواد پوست و مراحل پاکسازی و آبرسانی پوست را آموزش ببینید.

رایگان!
90%
تخفیف

دستگاه دایود 2023

دستگاه دایود 2023 آلمان

1,350,000,000 تومان

+Elite

Name : +Elite
Brand : Nd:YAG
Wavelength : 1064 nm
Pulse widths : adjustable 0.5-300 msec

1,000,000 تومان

PicoSure

5.00 1 رای
1,000,000 تومان

Name : PicoSure
Brand : Nd:YAG & Alexandrite
wavelength : 755 nm
pulse duration : 550-750 ps
pulse energy : 165-200 mj

1,000,000 تومان

Smartlipo Triplex

Name : Smartlipo Triplex
Type : Nd:YAG
wavelength : 1064 nm

1,000,000 تومان

Synchro replay

4.00 1 رای
1,000,000 تومان

Name : Synchro replay
Brand : Alexandrite & ND:YAG
wavelength : Alexandrite { 755 nm }    ND:YAG { 1064 nm }
energy per pulse : Alexandrite { 32.2 j } ND:YAG { 63.5 j }
laser power : Alexandrite { 72 w } ND:YAG { 125 w }

1,000,000 تومان