دستگاه دایود 2023 (2)

داشتن پوست شاداب و جوان برای بانوان شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.برخی از خانم ها به دنبال مرکز ی میگردند که یادگیری را ارائه دهند و علاوه بر آموزش دوره پاکسازی پوست، آنها را با شناخت انواع پوست، نحوه استفاده از دستگاه بخور، شناخت مواد پوست و مراحل پاکسازی و آبرسانی پوست را آموزش ببینید.داشتن پوست شاداب و جوان برای بانوان شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.برخی از خانم ها به دنبال مرکز ی میگردند که یادگیری را ارائه دهند و علاوه بر آموزش دوره پاکسازی پوست، آنها را با شناخت انواع پوست، نحوه استفاده از دستگاه بخور، شناخت مواد پوست و مراحل پاکسازی و آبرسانی پوست را آموزش ببینید.

داشتن پوست شاداب و جوان برای بانوان شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.برخی از خانم ها به دنبال مرکز ی میگردند که یادگیری را ارائه دهند و علاوه بر آموزش دوره پاکسازی پوست، آنها را با شناخت انواع پوست، نحوه استفاده از دستگاه بخور، شناخت مواد پوست و مراحل پاکسازی و آبرسانی پوست را آموزش ببینید.داشتن پوست شاداب و جوان برای بانوان شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.برخی از خانم ها به دنبال مرکز ی میگردند که یادگیری را ارائه دهند و علاوه بر آموزش دوره پاکسازی پوست، آنها را با شناخت انواع پوست، نحوه استفاده از دستگاه بخور، شناخت مواد پوست و مراحل پاکسازی و آبرسانی پوست را آموزش ببینید.

رایگان!
90%
تخفیف

دستگاه دایود 2023

دستگاه دایود 2023 آلمان

1,350,000,000 تومان

Synchro replay

Name : Synchro replay
Brand : Alexandrite & ND:YAG
wavelength : Alexandrite { 755 nm } ND:YAG { 1064 nm }
energy per pulse : Alexandrite { 32.2 j } ND:YAG { 63.5 j }
laser power : Alexandrite { 72 w } ND:YAG { 125 w }

1,000,000 تومان

PicoSure

Name : PicoSure
Brand : Nd:YAG & Alexandrite
wavelength : 755 nm
pulse duration : 550-750 ps
pulse energy : 165-200 mj

1,000,000 تومان

Motus AY

Name : Motus AY
Brand : Alexandrite & ND,YAG
wavelength : Alexandrite { 755 nm } ND,YAG : 1064 nm
energy per pulse : Alexandrite { 31 j } ND,YAG { 63 j }
laser power : Alexandrite { 62 w } ND,YAG { 94 w }

1,000,000 تومان

Motus AX

Name : Motus AX
Brand : Alexandrite
wavelength : 755 nm
energy per pulse : 31 j
laser power : 62 w

1,000,000 تومان

Vbeam Perfecta

Name : Vbeam Perfecta
Brand : Candela
Wavelength : 595 nm
Maximum energy : 12 mj
Pulse duration : 0.45-40 ms

1,000,000 تومان

Candela Picowaysecond

Name : Candela-Picowaysecond
Brand : Candela
Wavelength : 1064 nm
Maximum energy : 400 mj
Pulse duration : 450 ps
Peak power : 0.89 gigawats
Spot size : 2,3,4,5,6,7,8,9,10 mm
Repetation rate : single 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 HZ

1,000,000 تومان