تمامی حقوق مادی و معنوی برای موسسه شاپ لیزر محفوظ می باشد .