دانلود اپلیکیشن شاپ لیزر

دانلود اپلیکیشن
0/5 (0 نظر)

وبلاگ

طیف امواج الکترومغناطیس

در طیف الکترومغناطیس، امواج الکترومغناطیسی بر حسب طول‌موج یا فرکانس نشان داده می‌شوند یک نمونه‌ای از طیف الکترومغناطیس در شکل زیر آورده شده است. این طیف امواجی با طول‌موج کیلومتری مثل امواج رادیویی تا امواجی با طول‌موج  بسیار کوتاه از مرتبه نانومتر را در خود دارد. از این امواج که بسته به طول‌موج خود، ویژگی‌های مختلف دارند، در کاربردهای متنوع  استفاده می شوند.

بر همین اساس هم طیف الکترومغناطیس را به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌کنند. امواج رادیویی، امواج فروسرخ، امواج مرئی، امواج فرابنفش، امواج ایکس و امواج گاما که در شکل به برخی از کاربردهای آنها اشاره شده است. در جدول 1 محدوده فرکانسی و طول موجی امواج طیف الکترومغناطیس را میتوان مشاهده نمود. و در جدول 2 طیف مربوط به امواج مرئی مشاهده می‌شود.

امواج رادیویی، امواج فروسرخ، امواج مرئی، امواج فرابنفش، امواج ایکس و امواج گاما که در شکل به برخی از کاربردهای آنها اشاره شده است.

طیف امواج الکترومغناطیس

جدول1: محدوده فرکانسی و طول موجی امواج طیف الکترومغناطیس

جدول2: محدوده طول موجی رنگ‌های مرئی.

کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع مجاز می‌باشد. (برگرفته از کتاب کاربرد لیزر در رفع موهای زائد – شاپ لیزر)
0/5 (0 نظر)

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.