دوره های تخصصی شاپ لیزر در بندرعباس

     مشاوره و کسب اطلاعات درباره آموزش لیزر بندرعباس:

تماس  09190497340  خانم مهرجو

تماس: 09039893816 خانم پگاه

  واتساپ  09190497340   

دوره های شاپ لیزر در تهران

دوره های مختلف آموزشی شامل هایفو، لیزر موهای زائد، کیوسوئیچ، در تهران انجام می شود.

آدرس:

تلفن:

دوره ماساژ شیراز گروهی
IranFacialAcademy karaj1
مشهد

ویدئوهای فیشیال پوست

https://dl.iranfacial.com/1403-1/Tizer-1402%2012.mp4https://dl.shoplaser.ir/Tehran/shoplaser-1402-tehran-5.mp4https://dl.shoplaser.ir/Tehran/shoplaser-1402-tehran-3.mp4https://dl.shoplaser.ir/Tehran/Halimi-Tizer-14021-TV.mp4https://dl.shoplaser.ir/Tehran/Facial-Laser-T-H.mp4https://dl.shoplaser.ir/Mashhad/Mashhad-Facial-1401-1.mp4https://dl.shoplaser.ir/Q-Switch/Qswich-Karaj1400.MP4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID_83601117_070144_665.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID_26770911_034012_180.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID_131940630_162057_680.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID-20220430-WA0212.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID-20220430-WA0211.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID-20211024-WA0083.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID-20211024-WA0000.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID-20210929-WA0049.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID-20210912-WA0060.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID-20210905-WA0078.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID-20210809-WA0007.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID-20210805-WA0026.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID-20210809-WA0007.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Facial-Shiraz-Training3.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Facial-Shiraz-Training3.movhttps://dl.shoplaser.ir/shiraz/Facial-Shiraz-Training12.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Facial-Shiraz-Training21.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Facial-Shiraz-Training3.movhttps://dl.shoplaser.ir/shiraz/Shiraz-Training11https://dl.shoplaser.ir/Tehran/FacialTehranjordan1.mp4https://dl.shoplaser.ir/Tehran/Tehran-shoplaser-1402-1.mp4https://dl.shoplaser.ir/Tehran/FacialTehranjordan1.mp4https://dl.shoplaser.ir/Mashhad/shoplaser-1402-mashhad-sample3.mp4https://dl.shoplaser.ir/Mashhad/shoplaser-1402-mashhad-sample2.mp4https://dl.shoplaser.ir/Mashhad/shoplaser-1402-mashhad-1.mp4https://dl.shoplaser.ir/Training/Zarin-Sarjooghian.mp4https://dl.shoplaser.ir/Training/Mehrjoo-Final.mp4https://dl.shoplaser.ir/Training/Negar-Nafarieh.mp4https://dl.shoplaser.ir/Training/kakeshpoor-Studio.m4vhttps://dl.shoplaser.ir/Training/Maryam-rafiey.mp4https://dl.shoplaser.ir/Training/Negar-Nafarieh.mp4https://dl.shoplaser.ir/Training/Ardaghy-repaired-machines.mp4https://dl.shoplaser.ir/Training/Ardaghy-HairRemovalLaser.mp4https://dl.shoplaser.ir/Training/Ardaghy-RF-Hifu.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Shomal-Tour.MP4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Facial-Shiraz-Training33.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Facial-Shiraz-Training3.MOVhttps://dl.shoplaser.ir/shiraz/Facial-Shiraz-Training21.MOVhttps://dl.shoplaser.ir/shiraz/memoris_final.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Facial-Shiraz-Training12.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Facial-Shiraz-Training11.movhttps://dl.shoplaser.ir/shiraz/FACAIL-shiraz-javahery.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Mosahebeh/mosahebe-shiraz-poshtesahne2.MP4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ESFEHAN-mansury.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Mosahebeh/Sara-Nezady.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Mosahebeh/mosahebe-shiraz-poshtesahne.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Mosahebeh/mosahebe-shiraz-Dubai.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Mosahebeh/mosahebe-shiraz-3.MP4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Mosahebeh/mosahbe-Jafary-Javahery.mp4

توضیحات بیشتر »

ویدئوهای ماساژ

https://dl.shoplaser.ir/massage/maasge-training-DrRazmjoo-140208.mp4https://dl.shoplaser.ir/massage/Massage-m-Dr-Razmjoo3.mp4https://dl.shoplaser.ir/massage/Massage-m-Dr-Razmjoo2.mp4https://dl.shoplaser.ir/massage/Massage-Dr-Razmjoo1.mp4https://dl.shoplaser.ir/massage/Mashhad-Facial-Massage-G.mp4https://dl.shoplaser.ir/massage/maasge-training-DrRazmjoo-140208.mp4https://dl.shoplaser.ir/massage/Massage-m-Dr-Razmjoo3.mp4https://dl.shoplaser.ir/massage/Massage-m-Dr-Razmjoo2.mp4https://dl.shoplaser.ir/massage/Massage-m-%20Dr-Razmjoo1.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/ShirazRezaiat/VID_83601117_070144_665.mp4https://dl.shoplaser.ir/massage/Massage-Shiraz-tizer3.mp4https://dl.shoplaser.ir/massage/Massage-Shiraz-2.movhttps://dl.shoplaser.ir/massage/Massage-Shiraz-1.movhttps://dl.shoplaser.ir/shiraz/Seminar-Practical.mp4https://dl.shoplaser.ir/massage/Massage-Dr-Razmjoo1.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Mosahebeh/mosahebe-shiraz-poshtesahne2.MP4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Mosahebeh/mosahebe-shiraz-poshtesahne.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Mosahebeh/mosahebe-shiraz-Dubai.mp4https://dl.shoplaser.ir/shiraz/Mosahebeh/mosahebe-shiraz-3.MP4

توضیحات بیشتر »