خنک کننده سطح پوست در لیزر درمانی چگونه انجام می شود؟

هدف اصلی از خنک‌سازی سطح محافظت از اپیدرم در طول درمان درم مانند تراپی عروقی، لیزر موهای زائد و لیزرهای غیر سایشی است. فوتون‌ها از خارج از پوست به داخل اپیدرم و سپس درم می‌روند. یعنی فوتون ها ابتدا به اپیدرم و سپس به درم می‌رسند. در طول درمان درم، جذب فوتون اپیدرمی ممکن است اثری در درم نداشته باشد یا با بالا رفتن بیش از حد دمای اپیدرم عوارض جانبی ایجاد کند. برای جلوگیری از این امر و همچنین برای کاهش درد یا ورم، خنک سازی اپیدرمی انجام می‌شود. خنک‌سازی سطحی را می‌توان بر اساس زمان تابش لیزر به پیش خنک سازی، خنک‌ سازی همزمان و پس‌خنک سازی تقسیم کرد [2]. پیش خنک سازی عمدتاً از اسپری خنک کننده کرایوژن (CSC یا خنک کننده دینامیک) استفاده می‌کند. نمونه ای از خنک سازی همزمان نوک یاقوت کبود است که آب را برای خنک کردن نوک هندپیس به گردش در می‌آورد. این روش ترجیحا برای لیزرهای با پالس طولانی استفاده می‌شود. پس خنک سازی بیشتر به هدف کاهش درد و ورم استفاده می‌شود تا تأثیرگذاری بر اثر لیزر[24]. مکعب یخ را می‌توان به عنوان یک روش ساده برای خنک سازی اپیدرم استفاده کرد. اگر یک مکعب یخ به مدت 10 ثانیه با پوست در تماس باشد، دمای پوست تا 10 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

شکل1: خنک سازی با یخ در لیزردرمانی.

خنک کننده سطح را می توان بسته به اصل خنک سازی به خنک کننده رسانا، خنک کننده تبخیری و خنک کننده همرفتی تقسیم کرد. خنک کننده رسانا به عنوان خنک‌کننده تماسی نیز شناخته می‌شود، مانند نوک یاقوت کبود که با تماس مستقیم خنک می‌شود. خنک کننده تبخیری دمای پوست را کاهش می‌دهد زیرا ماده مبرد توسط CSC تبخیر می شود شکل 2 خنک کننده همرفتی از هوای سرد برای خنک کردن پوست استفاده می‌کند.

شکل2 دستگاه خنک کننده پویا چندین میلی ثانیه قبل از پالس لیزر، انفجارهای کرایوژن را ساطع می کند.

مزایا و معایب هر کدام به شرح زیر است. خنک کننده رسانا مقرون به صرفه است زیرا هزینه های تعمیر و نگهداری ندارد، اما به دلیل اثر خنک کنندگی کم، برای فرآیندهایی که به دمای بالا نیاز دارند، مناسب نیست. خنک کننده تبخیری اثر خنک کنندگی قوی دارد، اما هزینه‌های نگهداری دارد. و از آنجایی که زمان اسپری بسیار کوتاه است، زمانی که مدت زمان پالس طولانی است، مناسب نیست. خنک کننده همرفتی در درمان نواحی بزرگ مانند لیزر موهای زائد دست و پا موثر و ارزان است، اما اعمال آن بر روی صورت مشکل است، زیرا بیماران هنگام استفاده از آن در نزدیکی بینی بیمار در تنفس دچار مشکل می‌شوند.